Opret ApS (Anpartsselskab) | Stift ApS helt selv

opret_aps_selskab_guide_coverbillede

Da Iværksætterselskabet ikke længere er en mulighed for at stifte selskab i Danmark, er Anpartsselskabet klart det foretrukne valg for dem der ønsker at starte virksomhed. Selvom at det kræver 40.000 Kr i selskabskapital, vælger mange selskabsformen over de personligt ejede selskaber, da man som ejer ikke hæfter for eventuelt gæld i selskabet – udover den indskudte kapital.

At stifte et Anpartselskab kræver følgende:

 • En direktion i selskabet
 • En eller flere reelle ejere
 • Vedtægter, Stiftelsesdokument & Bekræftelse af selskabskapital
 • 670 Kr i gebyr til Erhvervsstyrrelsen

Dokumenter man skal bruge for at stifte et Anpartsselskab

Som tidligere nævnt i listen ovenfor, skal man udarbejde nogle selskabsretslige dokumenter for at stifte et ApS.

Der er tale om følgende dokumenter:

 • Virksomhedens Vedtægter
 • Virksomhedens Stiftelsesdokument
 • Bekræftelse af selskabskapital

Vedtægterne kan beskrives som fremtidige retningslinjer for virksomheden. Her er hvad en virksomheds vedtægter som minimum bør indeholde:

 • Navnet på Anpartsselskabet og binavne
 • Anpartsselskabet formål
 • Selskabskapitalens størrelse, som skal stemme overens med det der står på bekræftelses af selskabskapitalens dokument.
 • Anparternes eller aktiernes antal eller pålydende værdi
 • Anparternes eller aktiernes rettigheder
 • Ledelse (Her er der tale om direktøren eller direktørerne, hvis i er flere)
 • Fremtidig dato for Indkaldelse til generalforsamling
 • Regnskabsårets løbetid. Her vil de fleste Anpartsselskaber altid starte med et forskudt regnskabsår. Man kan som virksomhed vælge at forsætte med et forskudt regnskabsår.
 • Beslutninger
 • Ophørstidspunkt, hvis selskabet ophører i fremtiden og blot er midlertidigt.

Udover vedtægterne, skal man bruge et Stiftelsesdokument. Igen kan man sammenligne dette med et dokument man kender fra private sammenhænge – nemlig vores private fødselsattest. Her er hvad et stiftelsesdokument som minimum bør indeholde:

 • Stiftere. Her er der tale om de personer der stifter Anpartsselskabet, eller et selskab, hvis selskabet stiftes af et andet selskab
 • Tegningskursen. Her bestemmes, hvilken kurs anpartsselskabet har. De fleste vælger blot kurs 100, som betyder at en indskudskapital på 40.000 DKK blot skal skrives som 40.000 DKK.
 • Frister. Det betyder, hvornår at beløbet for anpartsselskabets anparter senest skal være overført til selskabskontoen af køberne (stifterne)
 • Retsvirkningsdato. Denne dato bestemmer hvornår selskabet har retmæssig virkning. Denne kan udskydes i op til 12 måneder.
 • Regnskabsmæssig virkningsdato. Hvornår selskabets regnskabsår begynder.
 • Stiftelsesomkostninger. Som anpartsselskab har man en del omkostninger for at stifte selskabet. Dette felt skal indeholde, hvilke stiftelsesomkostninger der er tale om, den anslåede værdi og om stifterne eller selskabet skal stå for betalingen af omkostningerne.
 • Revision. Virksomheder skal her beskrive hvilken revisor de har valgt – eller om de har fravalgt revision.

Det sidste dokument er bekræftelsen på den indskudte selskabskapital. Dokumentet er mere simpelt, og fylder typisk blot en A4 side. Dokumentet skal indeholde hvor meget kapital man som anpartshaver indskyder, hvilken kurs og om pengene er indskudt kontant eller til selskabets erhvervskonto.

Når de ovenstående dokumenter er færdiggjort og underskrevet, kan man begynde at anmelde dem til Erhvervsstyrelsen på Virk.dk

Prisen for at oprette et Anpartselskab

Prisen for et Anpartselskab består af flere forskellige omkostninger.

 • Gebyr til Erhvervsstyrelsen på 670 DKK.
 • Den indskudte kapital, på minimum 40.000 DKK. Er ikke en udgift som sådan, men derimod en transaktion fra stifteren til selskabet.
 • Revisoromkostninger, hvis man hyrer en revisor. Alternativt kan man vælge en virksomhed som Billigselskab.dk der hjælper virksomheder med deres selskabs dokumenter til en lavere pris end traditionelle revisorer.

Derudover skal det nævnes at alle virksomheder bør anskaffe sig en erhvervskonto, som også koster penge afhængigt af, hvilken bank man vælger. Dette er dog ikke decideret lovkrav, men uden en erhvervskonto kan man kun modtage kontante betalinger.

Kan man stifte et ApS gratis?

Nej. Det er ikke muligt at oprette et Anpartsselskab gratis. Derimod kan man sagtens skære ind til benet når man stifter et selskab.

Gebyret på 670 DKK kan man ikke komme udenom, da det er erhvervsstyrelsen der har fastlagt det for alle virksomheder.

De selskabsretslige dokumenter som er beskrevet i et afsnit ovenfor, kan man godt udarbejde selv. Det vil være tidskrævende, og chancen for at man begår dyre fejl er høj – men har man erfaring som revisor/jurist/advokat eller andet, bør det kunne lade sig gøre.

Den dyreste del er derved at betale en revisor for at udarbejde dokumenterne. Derfor vælger mange at gå mellemvejen ved at vælge alternativer som Billigselskab.dk, der opretter dokumenterne til en fordelagtig pris, indenfor 24 timer og gør det udelukkende elektronisk. Det vil sige at man ikke kommer til at få et fysisk møde dem – det er “sparret” væk.

Hvor lang tid tager det at stifte et ApS (Anpartsselskab)?

Selve registreringen af anpartsselskab et går meget hurtigt idag. De fleste oplever at de modtager deres CVR nummer indenfor 24 timer når de har indberettet alle dokumenter til erhvervsstyrelsen.

Selve dokumenterne kan dog tage langt længere tid at udarbejde. En typisk revisor vil have 1 uges ventetid på at udarbejde disse dokumenter. Dog findes der alternativer som Billigselskab.dk, der opretter alle dokumenter på 24 timer.

Klik for at anmelde guiden
[i Alt: 9 Gennemsnit: 3]