Et virksomhedslån kan være med til at vækste salget

Alle virksomhedsejere, kender til at mangle likviditet i virksomheden. Dette er meget normalt, og er ofte ikke i direkte forbindelse med at det driften går dårligt. Hvis man arbejder i f.eks. servicevirksomheder eller konsulentbureauer, vil man typisk først modtage betaling for opgaver når de er udført. Det samme er gældende i andre erhverv, særligt de praktiske som håndværk, konstruktion og for arkitekter. Man vil derfor i en periode opleve at man skal lønne medarbejde, ved brug af egenkapitalen eller betaling for tidligere opgaver. Afhængigt at virksomhedens branche, vil mange derfor opleve at virksomheden kan blive presset på likviditet.

Ved at leve af den organiske vækst, nedbringer man muligheden for at vækste

Mange virksomheder siger ofte nej til mere arbejde. Ofte har de ikke tiden, da medarbejdere arbejder på andre opgaver – og ved ikke at have den nødvendige kapital, kan det være svært at ansætte mere bemanding. Det ses også tit, at man mindsker vareindkøbet i virksomheden og derfor bliver begrænset af sit lager, der ellers kunne være med til at løfte omsætningen.

Dette stopper virksomheden i at vækste, og er man i en branche med hård konkurrence, kan det have fatale konsekvenser for virksomhedens fremtid. Derfor vælger mange virksomhedsejere også et virksomhedslån som der blandt andet kan findes på Koldekontanter.dk, der giver en liste over de bedste lånemuligheder.

Banken er ikke altid en mulighed

Hvis man er en nystartet virksomhed, skal man ofte ude og søge kapital til opstarten. Måske skal udvikles en platform, et produkt eller ansættes folk – og alt dette vil normalt kræve en del kapital. Her er det naturligt, at man først går ned i banken og pitcher sin ide og koncept. Desværre vil mange opleve at få et afslag. Banker vil normalt have et stor mængde sikkerhed, når de udlåner penge eller giver en kassekredit. Samtidigt skal man huske på at banken ikke går ud og investerer i virksomheder og deres ide – men udelukkende i stedet af at tjene penge på deres renter.

Derfor vil man ofte skulle hente kapital andetsteds. Her vil mange gå til private investorer, business angels eller kapitalfonde. Det kræver en dybdegående forretningsplan, budgetter, canvasmodeller og meget andet. Det er en lang process, som både er tidskrævende og kan være frustrerende. Man skal typisk snakke med mange investorer, før man finder et match for begge parter. Langt de fleste vil også kræve procenter af virksomheden, modsat et lån der udelukkende kræver tilbagebetaling i renter og gebyrer. Hvis man derved ikke ønsker at give procenter af sin virksomhed og ide, kan et lån være den helt rigtige mulighed. Her er det vigtigt at vide, at banken ikke er den eneste mulighed. Der findes nemlig tonsvis af kreditinstitutter og lånenetværk, der kan lånes af, hvis man har fået et afslag.

Kom godt i gang med opstart af egen virksomhed med et lån

At starte sin egen virksomhed kan være meget kapital krævende. Man står selv for at indskyde de 40.000 Kr, der er et minimumskrav for oprettelse af et Anpartsselskab.

Derfor vælger mange håbefulde iværksættere at skaffe kapital andet steds, end blot den private bankkonto. Lån penge til virksomheden, er derfor også en sætning som mange banker og kreditorer reklamerer med. Samtidigt følger der række af andre opstartsgebyrer med, som alle kræver kaptital. Derfor har vi udformet denne liste, så man nemmere kan danne sig et overblik, over hvilke udgifter man møder ved opstart af egen virksomhed.

Omkostninger til revisor

Ved opstart af virksomhed, vil der være en del selskabsretslige dokumenter og erklæringer der skal udarbejdes. Det er blandt andet et krav, at alle virksomheder skal udarbejde et stiftelsesdokument, vedtægter og et dokument til bekræftelse af den indskude selskabskapital. Alle disse bliver ofte lavet af en revisor, da det kan være en besværlig opgave for folk uden juridisk erfaring. Disse dokumenter vil være klart den tungeste udgift ved opstart at virksomhed og derfor er det også et stigende antal der vælger at udarbejde dem selv. Hvis man begår fejl i en disse dokumenter, kan det dog have store konsekvenser for virksomheden og ende i at virksomheden opererer ulovligt. Dette straffes typisk med bøde, hvorefter det typisk er et krav, at en revisor skal stå for udbedring af fejl og mangler. Dette er også grunden til at det stadig stærkt anbefalet, ikke at spare udgiften væk. Mangler man pengene, kan det klart anbefales at bruge en sammenligningside som Mrfinans.dk, til at se hvor det vil det være bedst at stifte lånet.

Gebyret til erhvervsstyrelsen

Når man stifter et selskab i Danmark, er det erhvervsstyrelsen der står for at registrere anmeldelsen og oprette et CVR-nummer. For registreringen og oprettelsen, kræver de et gebyr på 670 Kr. Gebyret vil ikke være ligeså kapitalkrævende, men man selvfølgelig tage det med på listen over udgifter.

En erhvervskonto er ikke et krav, men kraftigt anbefalet

Et gebyr som mange overser, forekommer i forbindelse med oprettelse af en bankkonto til sin virksomhed. Er man en enkeltmands virksomhed, vil det dog ikke være relevant, da man blot kan bruge en privat bankkonto til drift af virksomheden. Det er ej heller et krav for de mest benyttede selskabsformer, ApS og A/S, men er faktisk ikke et juridisk påbud. Man kan godt bare have en fysisk pengekasse som bank og indskyde kapital i kontanter. Men man vil ikke kunne modtage andre betalingsformer end kontanter. I takt med at de fleste transaktioner i dag foregår igennem banken, vælger næsten alle virksomheder i dag at have en erhvervskonto – og denne er ikke gratis at oprette. Hvor stort opstartsgebyret er, og om det betales som et engangsbeløb eller et årligt beløb, svinger dog fra bank til bank. Det er derfor bedst at man kontakter sin bank, inden man går i gang med at oprette virksomhed.