Vidensbase & Artikler

Sådan opretter du et ApS

ApS er en betegnelse for et anpartsselskab. Et anpartsselskab er et kapitalselskab; altså et selskab med begrænset hæftelse. Kapitalkravet til et ApS er i dag 40.000 kr., og selskabsformen er det mest hyppigt anvendte, grundet selskabsformens høje troværdighed.

 • Overvejer du at starte et anpartsselskab, men er du i tvivl om, hvorvidt et ApS er den rigtige selskabsform for dig, så kan du læse mere om valg af selskabsform her.

Hvorfor skal jeg vælge et anpartsselskab?

Såfremt man ønsker at stifte et kapitalselskab, så er der flere gode grunde til at overveje ApS fremfor de andre selskabsformer (A/S). Flere af grundene gælder for alle tre typer af kapitalselskaber, men det fordelagtige ved et ApS er, at det ofte passer fint til de fleste iværksætteres behov.

 • Begrænset hæftelse:

Da et anpartsselskab er et kapitalselskab, så er anpartsselskabets økonomiske forhold adskilt fra ejerne. Det betyder i praksis, at såfremt anpartsselskabet skulle få problemer med økonomien – fx grundet dårligt salg eller pga. en retssag – så hæfter ejerne alene med det beløb, de har indskudt til selskabskapitalen og derfor ikke med deres personlige formue. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, såfremt ejerne har stillet personlige garantier eller hæftelser til fx banker eller andre kreditorer.

 • Flere kan eje selskabet:

Ligesom de andre kapitalselskaber, så kan et anpartsselskab ejes af én til flere personer. Ligeledes vil andre selskaber også kunne eje et helt eller dele af et anpartsselskab. Der er derfor stor fleksibilitet i forhold til selskabsstrukturen, og det er bl.a. muligt at lave både koncern- og holdingstrukturer. Såfremt man ønsker at tilknytte nye personer til anpartsselskabets ejerkreds – fx investorer eller vigtige medarbejdere – kan dette gøres bl.a. ved lån eller investering, hvilket er betragteligt lettere i et anpartsselskab end ved andre selskabsformer.

 • Overdragelse af ejerskab:

Valget af ApS som selskabsform er også godt, hvis man ønsker at overdrage ejerandele i sit ApS til andre personer. Har man fx brug for at få en ny forretningspartner med ombord eller rejse kapital fra en investor, så er anpartsselskaber velegnede til dette.

Selvstændig juridisk person:

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk person. Det betyder, at et ApS i mange henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer gør det. Det er ikke blot fordelagtigt i forhold til den begrænsede hæftelse, men kan også have skattemæssige fordele, fx fordi selskabsskatten er lavere end personbeskatningen.

Kan jeg ændre selskabsform på et senere tidspunkt?

Det er muligt at ændre selskabsform undervejs i selskabets levetid. Nogle anpartsselskaber vælger derfor også at lade deres ApS omregistrere til et A/S.

En omdannelse fra ApS til A/S kan fx være en nødvendighed, såfremt selskabet ønsker at blive børsnoteret. For at et ApS kan omregistreres til et A/S skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen stemmer her om at beslutte, at selskabet lader sig omregistrere til et A/S. I forbindelse med omdannelsen fra ApS til A/S skal er det et krav, at der udarbejdes både en vurderingsberetning og dels en omdannelsesbalance.

Hvordan stifter jeg et ApS?

Alle selskaber skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at kunne operere lovligt under et CVR-nummer. Dette udgangspunkt gælder også for et ApS. Selve registreringen bliver kaldt for selskabets stiftelse. Erhvervsstyrelsen tager et registreringsgebyr på 670 kr. Uanset, hvem der står for registreringen. Selskabsloven indeholder en oplistning af betingelser til dokumentation og registreringen af virksomheden.

Udover en udfyldelse af Erhvervsstyrelsens formular på virk.dk, skal der udarbejdes følgende dokumenter til brug for stiftelsen af et anpartsselskab:

 • Stiftelsesdokumentet: Dette dokument er et slags bevis for oprettelsen af selskabet. Stiftelsesdokumentet indeholder bl.a. oplysninger om, hvem der ejer selskabet, hvilken selskabsform der er tale om, og hvor mange penge, der er indskudt i selskabet fra begyndelsen. For at stiftelsesdokumentet bliver gyldigt, skal det underskrives af alle stiftere (ejere). Du kan læse mere om stiftelsesdokumenter her.
 • Vedtægter: Her er der tale om selve grundreglerne for selskabet dets drift. Vedtægterne skal bl.a. indeholde oplysninger om selskabets navn, formål, anparter og regnskabsår, men også reglerne om ledelse, beslutningskompetence osv. Derudover indeholder selskabets vedtægter også spillereglerne i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger, omsætningsbegrænsninger for anparterne mv. Du kan læse mere om vedtægter her.

Dernæst vil en ekstern part enten i form af en revisor, bank eller advokat verificere, at den fornødne selskabskapital på minimum 40.000 kr. er til stede ved stiftelsen af selskabet. Der er ligeledes mulighed for at stifte et anpartsselskab med et såkaldt apportindskud. Det betyder, at man i stedet indskyder et andet formuegode, som fx værdigenstande i form af fx produktionsgenstande eller immaterielle rettigheder (patenter eller ophavsrettigheder). Et apportindskud kræver en revisorpåtegning, der fastlægger det underliggende formuegodes værdi.

Et virksomhedslån kan være med til at vækste salget

Alle virksomhedsejere, kender til at mangle likviditet i virksomheden. Dette er meget normalt, og er ofte ikke i direkte forbindelse med at det driften går dårligt. Hvis man arbejder i f.eks. servicevirksomheder eller konsulentbureauer, vil man typisk først modtage betaling for opgaver når de er udført. Det samme er gældende i andre erhverv, særligt de praktiske som håndværk, konstruktion og for arkitekter. Man vil derfor i en periode opleve at man skal lønne medarbejde, ved brug af egenkapitalen eller betaling for tidligere opgaver. Afhængigt at virksomhedens branche, vil mange derfor opleve at virksomheden kan blive presset på likviditet.

Ved at leve af den organiske vækst, nedbringer man muligheden for at vækste

Mange virksomheder siger ofte nej til mere arbejde. Ofte har de ikke tiden, da medarbejdere arbejder på andre opgaver – og ved ikke at have den nødvendige kapital, kan det være svært at ansætte mere bemanding. Det ses også tit, at man mindsker vareindkøbet i virksomheden og derfor bliver begrænset af sit lager, der ellers kunne være med til at løfte omsætningen.

Dette stopper virksomheden i at vækste, og er man i en branche med hård konkurrence, kan det have fatale konsekvenser for virksomhedens fremtid. Derfor vælger mange virksomhedsejere også et virksomhedslån som der blandt andet kan findes på Koldekontanter.dk, der giver en liste over de bedste lånemuligheder.

Banken er ikke altid en mulighed

Hvis man er en nystartet virksomhed, skal man ofte ude og søge kapital til opstarten. Måske skal udvikles en platform, et produkt eller ansættes folk – og alt dette vil normalt kræve en del kapital. Her er det naturligt, at man først går ned i banken og pitcher sin ide og koncept. Desværre vil mange opleve at få et afslag. Banker vil normalt have et stor mængde sikkerhed, når de udlåner penge eller giver en kassekredit. Samtidigt skal man huske på at banken ikke går ud og investerer i virksomheder og deres ide – men udelukkende i stedet af at tjene penge på deres renter.

Derfor vil man ofte skulle hente kapital andetsteds. Her vil mange gå til private investorer, business angels eller kapitalfonde. Det kræver en dybdegående forretningsplan, budgetter, canvasmodeller og meget andet. Det er en lang process, som både er tidskrævende og kan være frustrerende. Man skal typisk snakke med mange investorer, før man finder et match for begge parter. Langt de fleste vil også kræve procenter af virksomheden, modsat et lån der udelukkende kræver tilbagebetaling i renter og gebyrer. Hvis man derved ikke ønsker at give procenter af sin virksomhed og ide, kan et lån være den helt rigtige mulighed. Her er det vigtigt at vide, at banken ikke er den eneste mulighed. Der findes nemlig tonsvis af kreditinstitutter og lånenetværk, der kan lånes af, hvis man har fået et afslag.

Promover din virksomheds onlinesynlighed med SEO optimering

Når man netop har startet sin virksomhed, vil alle opleve at der er en barriere der skal brydes, før kunder lægger mærke til en. For nogle vil dette være at lave annoncer, fysisk såvel som digitale og andre vil bruge telemarketing. En af de bedre indgangsvinkler er dog helt klart organisk trafik. Organisk trafik, er besøgende tilgår ens virksomhedshjemmeside, ved at bruge en søgemaskine som Google, Bing eller Yahoo. Organisk trafik har den klare fordel, at det altid vil være mere kosteffektivt på den lange bane. Da man ikke skal betale f.eks pr. klik eller pr. visning af en annonce/tekst, er denne udgift helt sparret væk. Det kræver dog at man yder en stor indsats med at SEO optimere sin hjemmeside, enten ved at gøre det selv eller indgå en aftale med et Digitalt marketing bureau.

Konkurrencen om den organiske trafik

Der er generelt stor konkurrence om den trafik som søgemaskiner som Google, leverer til flere tusinde danske hjemmeside landet over. Det giver sig selv, at den der ligger øverst, altid vil modtage mest mulig trafik. Og springet fra at ligge nr. 1 på Google, kontra at ligge nr. 2, kan betyde store ændringer i mængden af trafik man modtager. Det skyldes at de fleste bruger kort tid når de bruger en søgemaskine, og generelt stoler på at det øverste resultat vil være det bedste at klikke ind på.

Hvordan skaber man mere organisk trafik til sin virksomheds hjemmeside?

Googles arbejde består i at levere det bedste søgeresultat til en søgning. Det giver lidt sig selv, da folk på den måde altid vil vende tilbage til google, når de søger svar på et spørgsmål, eller hjælp til at finde et produkt. Den bedste måde at skabe mere trafik til ens hjemmeside, vil derfor være at besvare folks søgninger bedst muligt og vise Google at man gør dette. Dette kaldes SEO optimering og kan oversættes til dansk med ordet ”Søgemaskineoptimering”. Optimering af ens placering på Googles søgemaskine, er dog et ret komplekst emne og består af en del grene, som man alle bør beskæftige sig med. Vi har lavet den nedenstående liste, for at give et overblik over, hvilke områder af søgemaskineoptimering man vil støde på, når man går i gang.

 • Meta beskrivelser og titler
 • Udarbejdelse af velskrevne tekster til hjemmesiden
 • Hastighedsoptimering
 • Linkbuilding
 • Titler på de enkelte sider, der beskriver indholdet
 • Billeder og video, der omhandler søgefrasen

Kom godt i gang med opstart af egen virksomhed med et lån

At starte sin egen virksomhed kan være meget kapital krævende. Man står selv for at indskyde de 40.000 Kr, der er et minimumskrav for oprettelse af et Anpartsselskab.

Derfor vælger mange håbefulde iværksættere at skaffe kapital andet steds, end blot den private bankkonto. Lån penge til virksomheden, er derfor også en sætning som mange banker og kreditorer reklamerer med. Samtidigt følger der række af andre opstartsgebyrer med, som alle kræver kaptital. Derfor har vi udformet denne liste, så man nemmere kan danne sig et overblik, over hvilke udgifter man møder ved opstart af egen virksomhed.

Omkostninger til revisor

Ved opstart af virksomhed, vil der være en del selskabsretslige dokumenter og erklæringer der skal udarbejdes. Det er blandt andet et krav, at alle virksomheder skal udarbejde et stiftelsesdokument, vedtægter og et dokument til bekræftelse af den indskude selskabskapital. Alle disse bliver ofte lavet af en revisor, da det kan være en besværlig opgave for folk uden juridisk erfaring. Disse dokumenter vil være klart den tungeste udgift ved opstart at virksomhed og derfor er det også et stigende antal der vælger at udarbejde dem selv. Hvis man begår fejl i en disse dokumenter, kan det dog have store konsekvenser for virksomheden og ende i at virksomheden opererer ulovligt. Dette straffes typisk med bøde, hvorefter det typisk er et krav, at en revisor skal stå for udbedring af fejl og mangler. Dette er også grunden til at det stadig stærkt anbefalet, ikke at spare udgiften væk. Mangler man pengene, kan det klart anbefales at bruge en sammenligningside som Mrfinans.dk, til at se hvor det vil det være bedst at stifte lånet.

Gebyret til erhvervsstyrelsen

Når man stifter et selskab i Danmark, er det erhvervsstyrelsen der står for at registrere anmeldelsen og oprette et CVR-nummer. For registreringen og oprettelsen, kræver de et gebyr på 670 Kr. Gebyret vil ikke være ligeså kapitalkrævende, men man selvfølgelig tage det med på listen over udgifter.

En erhvervskonto er ikke et krav, men kraftigt anbefalet

Et gebyr som mange overser, forekommer i forbindelse med oprettelse af en bankkonto til sin virksomhed. Er man en enkeltmands virksomhed, vil det dog ikke være relevant, da man blot kan bruge en privat bankkonto til drift af virksomheden. Det er ej heller et krav for de mest benyttede selskabsformer, ApS og A/S, men er faktisk ikke et juridisk påbud. Man kan godt bare have en fysisk pengekasse som bank og indskyde kapital i kontanter. Men man vil ikke kunne modtage andre betalingsformer end kontanter. I takt med at de fleste transaktioner i dag foregår igennem banken, vælger næsten alle virksomheder i dag at have en erhvervskonto – og denne er ikke gratis at oprette. Hvor stort opstartsgebyret er, og om det betales som et engangsbeløb eller et årligt beløb, svinger dog fra bank til bank. Det er derfor bedst at man kontakter sin bank, inden man går i gang med at oprette virksomhed.

Dansk Linkbuilding Liste med +25 unikke link muligheder

dansk linkbuilding liste med 25 linkmuligheder

Hvis man har lavet Linkbuilding i et stykke tid, ved man at der findes mange danske og udlandske websites, hvor man kan få et link gratis til sit eget site. Disse svinger af kvalitet og domain rating, men mange af dem kan stadig give en god linkværdi. Mange linkkataloger er dog utroligt outdated, og mange vil opleve at f.eks blogs ikke tillader nye artikler, eller at de simpelthen ikke er aktive og derfor ikke publicerer ens tekst.

Derfor har vi samlet en liste med over 25 unikke muligheder og har fokuseret på at holde den opdateret, således at de nedenstående links er nogle man aktivt vil kunne oprette.

Mærkater & Ordninger

 • DanskCVR.dk – Et dansk initiativ, hvor websites kan oplyse overfor besøgende, at deres website er ejet af en Dansk virksomhed. Kræver ikke at man linker “Do-Follow” tilbage.
 • Minecookies.org – En dansk mærkningsordning, til websites der bruger cookies og aktivt informerer om dette til deres besøgende.
 • Eip-water.eu – Ikke et dansk site, men derimod europæisk. For virksomheder der aktivt arbejder med at nedbringe vandforbruget i deres arbejde eller på arbejdspladsen
 • Elevpraktik.dk – For virksomheder der ønsker at modtage elever fra 8-9. klasse til praktik i kortere perioder. Giver 1 link, til virksomhedens hjemmeside.

Profil-links

 • Kommunikationsforum.dk – Et aktivt dansk site, for folk der beskæftiger sig med markedsføring og kommunikation. Tillader oprettelse af profil, hvor man kan skrive en profiltekst der inkluderer links.
 • Amino.dk – Forum for iværksættere og selvstændige. Oprettelse af profil giver mulighed for link til ens virksomheds hjemmeside.
 • WP-Danmark.dk – Forum for folk der gør brug af WordPress. Her kan man oprette en profil og 1 enkelt link
 • Proinvestor.com – Nyheds og forumsite, for aktieinvestorer og traders. Med en profil, får man ubegrænset mulighed for at skrive en tekst der kan inkludere links til ens sites. Sitet er .com, men alt content er på dansk.
 • Digitaliser.dk – Digitaliseringsstyrelsens forum for personer der arbejder med digitale medier og sikkerhed. Profilside til enkeltpersoner, med ubegrænsede links.
 • Kino.dk – Kendt biografkæde, hvor privatpersoner har mulighed for at skrive en profiltekst og inkludere links ubegrænset.

Virksomhedsdatabaser

 • Virksomhedsoplysninger.dk – Her kan man oprette en profil til ens virksomhed. Et rigtigt fint link, da det giver mulighed for at skrive en relevant tekst med diverse headings og links.
 • Danmarks-guiden.dk – Profilside til virksomheder og butikker. Giver mulighed for at skrive en tekst, med headings, billeder og links, så man kan øge linkrelevansen.
 • Business-info.dk – Virksomhedsprofil, der viser hjemmeside, kontaktinformation og åbningstider. Mulighed for at skrive tekst med headings og links.
 • Dansk-firmainfo.dk – Endnu en virksomhedsprofil, der viser hjemmeside, kontaktinformation og åbningstider. Mulighed for at skrive tekst med headings og links.

Blogs og artikeldatabaser

 • Kasamia.dk – Aktiv artikeldatabase, hvor man kan indsende en artikel. Kræver en velskrevet artikel på min. 600 ord med maks 2 udgående links.
 • Gratisnyheder.dk – Artikeldatabase med øjeblikkelig publicering. Retningslinjerne er min. 350 ord og maks 2 udgående links.
 • Findartikler.dk – Artikeldatabase, med lav-medium aktivitet. Kræver min. 300 ord pr. links og maks 2 udgående links.
 • Anyhed.dk – Skriv en kort introduktionstekst til dit eget blogindlæg og link til det. Kræver en profil.

Billeder/Image posts

 • Mamby.com – Velfungerende side, der opfordrer brugere til at poste images/content, som de selv står bag. Ved trafik optjener brugeren BTC som kan udbetales. Øjeblikkelig publicering.

Til webshops

 • Findenwebshop.dk – Dansk katalog af Webshops. Kræver en smule tekst (min. 100 ord)
 • Webshop-Maerket.dk – Dansk Webshop-mærkat, der udbyder garantier til forbrugere der handler hos listen over godkendte Webshops. Kræver at man overholder deres handelsbetingelser. Siden er dog kendt for at udskifte links med affiliate links, hvis bruger danske netværk. Er et fint alternativ til e-mærket.
 • Miljoevenlig-pakning.dk – Katalog over sider der tilbyder miljøvenlig pakning. Meget høj DR, kræver dog at man selv linker til deres side.
 • E-guiden.dk – Gammel site, med en lav DR. Er dog stadigt aktivt. Viser besøgende en informationstekst om webshoppen, samt om webshoppen er e-mærket.
 • Bornibyen.dk – Aktivt site, i børnesegmentet. Her kan webshops oprette sig, poste et billede og skrive en tekst. Høj DR.
 • Odendo.dk – Her kan webshops uploade deres produkter og oprette en auktion. God måde at øge CSR, da man kan vælge om 10-100% af omsætningen skal gå til et godt formål.

Hvad er linkbuilding?

Linkbuilding er et stort og meget komplekst emne, som alle der arbejder med søgemaskineoptimering (SEO), vil støde på. Det er et af de elementer, som bruges af Google, til at indeksere sider, bestemme søgeresultater – og vigtigst af alt, bestemme placeringen af sider.

Man kan sammeligne linkbuilding med likes på facebook. Jo flere likes man får, jo større sandsynlighed er der for at man er med blandt toppen af folks facebook feed – og der er større sandsynlighed for at folk ved interagere med ens facebook post/billede. Et link, giver værdi (linkværdi), hvis en side linker til ens egen side. Dette ser Google som en accept af, at det indhold man har lavet, er godt. Det er dog forskellig, hvilken værdi et link giver, hvilket bringer os til det næste emne, linkværdi.

Linkværdi – Hvor finder man et link, der giver god værdi

Først kigger man på om linket er et “follow” eller et “no-follow”. Dette er det vigtigste redskab og typisk også det første man kigger på, når man indhenter links til ens egnen side. Ved et follow link, viser siden at man ønsker at linke og accepterer det content som man linker til. Ved et no-follow link, viser man derved det modsatte, og viser desuden over for søgemaskiner som Google, at man ikke ønsker at søgemaskinen skal acceptere linket og følge det videre.

Dette kan tjekkes meget nemt, ved at klikke højreklik på et link og derefter “undersøg” eller “inspicer”.

På en Mac, ved brug af Google Chrome, vil det typisk se sådan her ud, når man ønsker at undersøge et link.

Herefter åbner et inspicerings-program, der findes i alle typer af browsere. Dette kan bruges til at se om links er “follow” eller “no-follow”

eksempel på et follow link
Et tilfældigt link, der inspiceres med chrome. Da der ikke står “rel-nofollow” eller “no-opener”, er dette et follow link.
eksempel på no-follow link
Endnu et tilfældigt link, der inspiceres med chrome. Læg mærke til at der står “rel=no-opener-nofollow”, hvilket gør linket til et no-follow link

Domain Rating, karakteren der gives for at bestemme linkværdien

Når man har tjekket om linket er et follow eller no-follow, bør herefter kigge på “Domain Rating”, hvilket er en kæmpe stor faktor for, hvor godt et link er. Domain rating er et point-system der går fra 0-100, hvor 100 vil være den højeste score der kan opnåes.

domain rating linkbuilding
På billedet ses “DR”, der står for Domain Rating. Denne er på 17 ud af 100, for vores egen side, DanskCVR.dk

Hvis man ved, hvor høj domain rating er for et site, ved man også nogenlunde hvor meget dette linkværdi et link vil give. Hvis der linkes fra en side med 5 i DR, til ens egen side, vil dette ikke giver synderlig værdi. På samme måde, vil en side med en DR på f.eks 50, give utrolig høj værdi. Derfor går de fleste der arbejder med SEO, typisk efter links fra sider med en høj DR. Disse er der dog få af, f.eks ligger vores egen side nr. 10.605.846 på verdensplan.

Domain rating er langt fra alt! Her er, hvad man ellers bør kigge på

Udover domain rating, som er en meget universel karakter, er der mange andre faktorer der kan gøre et link meget værdifuldt. Nedenfor nævner vi nogle af det vigtigste elementer:

Endelsen på domænet: Er linket fra en side med .com, .dk, .eu som endelse, eller noget helt andet? Her er det vigtigt at vide, at hvis man har en side der udelukkende er på dansk, vil et .dk link give langt mere værdi. På samme måde, vil et .edu link (education), give langt højere værdi, hvis ens side handler om uddanelse – f.eks, hvis man laver linkbuilding for en hjemmeside der beskæftiger sig med uddanelse.

Link-relevans: En faktor som diverse søgemaskiner er begyndt at kigge langt mere på, er relevansen for et link. Hvis man ejer en blog om kæledyr, vil det give meget høj værdi at få et link fra en anden side, der beskæftiger sig med kæledyr. Dette kunne være en dyreklinik.

Modsat, vil et link fra en side om biler og køretøjer ikke give noget værdi til en blog om kæledyr. Faktisk vil dette skade linket, da søgemaskiner for sværere ved at forstå, hvad ens side handler om. Dette skader hvilke søgeord man i Google man vil blive placeret hos og igen, hvilken placering man opnår.

Hvordan får man flere links til ens side?

At få flere links til ens side (Linkbuilding), er en lang process som man bør arbejde med hele tiden, for at opnå resultater i søgemaskinerne. Opdateres…

DanskCVR-Ordningen er et iniativ af NORTHERN eCommerce koncernen

northern_ecommerce